Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Minime Gedulo ir Vilties dieną

Šiais metais sukanka 80 metų, kai prasidėjo masiniai gyventojų trėmimai į Sibirą ir kitas gūdžias…