Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Pas mus svečiavosi “Brokoliukas ir uogelė”

Šiandien sulaukėme svečių, kuriuos mums pakvietė VšĮ “Tatulos programos” direktorė V. Gražinienė. Pas mus lankėsi Mimų teatras su ekologiška maisto produktų ir mitybos edukacine programa “Brokoliuko kelias”. Aktoriai labai nuotaikingai ir išsamiai paaiškino vaikams, koks yra ekologiškas maistas, kam jis reikalingas ir naudingas. Vaikai klausėsi pasakos apie daržovių ir vaisių karalystę, susipažino su jos gyventojais, kartu statė užtvarą daržovių karalystės priešams, šoko Brokoliuko šokį. Taip pat ragavo ekologiškų maisto produktų, įsidėmėjo ekologiško maisto ženklą, diskutavo apie ekologiškus ir neekologiškus maisto produktus.

Stovyklautojų linksmybės

Liepos 16 dieną vyko jau tradiciniu tampantis vasaros renginys „Stovyklautojų linksmybės“. Ryte vaikai, padedami tėvelių, rinkosi su visa  stovyklavietės atributika ir kūrė stovyklavietes.

Įsirengus stovyklavietes, susibūrėme saugiai mankštai.

Po mankštos visi, grįžę į savo stovyklavietes,  laukė komisijos su parengtais prisistatymais.

Po komisijos apsilankymo stovyklautojų laukė linksmybės bei rimtesnės užduotys. Stovyklautojams teko įveikti „Basakojų taką“, „Vyturėlio tarzanų“ ruožą, įveikti  įvairias  sportines rungtis  “Išbandyk save“ stotelėje, susikurti sau papuošalą „Kūrybinėse dirbtuvėse“ , išsidūkti „Vandens linksmybių“ kampelyje.

“Basakojų takas”:

“Vyturėlio tarzanai”:

“Kūrybinės dirbtuvės”:

“Išbandyk save”:

“Vandens linksmybės”:

“Mažieji iškylautojai”:

Pasibaigus rungtims visos stovyklautojų grupės buvo apdovanotos padėkomis už drąsą, kūrybiškumą, judrumą, aktyvumą, komandinę dvasią, ištvermę.

Stovyklavimas tęsėsi iki vakaro. Kas vaišinosi sveikais užkandžiais, kas miegojo lauke, kas net ir vakarieniavo.

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, padėjusiems įsirengti tokias gražias stovyklas ir organizatorėms, padovanojusioms tokią puikią dieną vaikams.

Stovyklą organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga, kūno kultūros mokytoja Daiva, visuomenės sveikatos specialistė Gabrielė, masažistė Daiva, specialioji pedagogė Daina.

Baidarių žygis 2020 vasara

Biržų mokyklos – darželio darbuotojai ne tik veda aktyvias veiklas vaikams, bet ir patys aktyviai leidžia laiką. Štai birželio 25 d. vykome į baidarių žygį. Plaukiant Nemunėlio upe grožėjomės kraštovaizdžiu, gyvūnija, augmenija, uolinėmis atodangomis. Kai kas plaukė pirmą kartą, tad buvo ir susigrūdimų, ir susidūrimų. Džiaugsmingai bešūkaujant pasiekėme kelionės tikslą.

Projekto “Vaikų vasara” įgyvendinimas

Birželio 16-26 d. Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“ dalyvavo respublikiniame sveikatos stiprinimo projekte – vasaros stovykla-piknikas gamtos apsuptyje „Vaikų vasara“. Projektą organizavo RIUKKPA ir Kauno lopšelis-darželis „Pušaitė“. Projekto metu vaikai stiprino sveikatą, patyrė judėjimo džiaugsmą, atskleidė individualius gebėjimus bei plėtojo  ugdymosi kompetencijas, lavino saviraišką ir kūrybiškumą.

“Lauko muzikos instrumentų diena”

Mūsų mokykla – darželis “Vyturėlis” dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte “Lauko muzikos instrumentų diena”. Jau keletas metų meninio ugdymo mokytoja V. Četkauskienė, padedama mokyklos meistrų, kuria lauko muzikos instrumentų erdvę. Vaikai mėgsta ja naudotis laisvalaikiu. O birželio 22 dieną “Šnekučių” grupės priešmokyklinukai kartu su meninio ugdymo mokytoja Vaiva kūrė muzikinę improvizaciją pagal Šopeno muziką. Kviečiame pasiklausyti ir pasižiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=OS5b1YLBXa0&fbclid=IwAR1CBPLiErtlG4XypbkAgTkZToY1n9PQbLioFAXJIuqR82w8ifeZxWeBegc

Baigiamasis Lietuvos mažųjų žaidynių 2020 renginys

Birželio 18 d. 10 val. vyko Lietuvos mažųjų žaidynių uždarymo šventė organizuota visos Lietuvos mastu. Visi Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“  ugdytiniai,  laikantis saugaus atstumo, skambant Lietuvos mažųjų žaidynių himnui, atliko „Ąžuolo mankštą“. Po mankštos vaikai aplankė atskiras aikšteles, kuriose buvo paruoštos įvairios sportinės užduotys. Vaikai, kartu su visos Lietuvos vaikais,  uždarė Lietuvos mažųjų žaidynes 2020 ir smagiai  praleido dieną.

https://www.facebook.com/Bir%C5%BE%C5%B3-mokykla-dar%C5%BEelis-Vytur%C4%97lis-231452693584115/publishing_tools/?section=VIDEOS&sort[0]=created_time_descending

#MažųjųŽaidynės #LTMŽ #ltok #riukkpa

Atsisveikiname su darželiu

Štai ir baigiasi dar vieni ugdymo metai, priešmokyklinio ugdymo programą baigia dar viena laida. Šiais metais į mokyklą išleidžiame “Šnekučių” priešmokyklinio ugdymo grupės vaikus.

Planus pakeitė ir nepaprastoji padėtis Lietuvoje. Neįprastos šiais metais ir vaikų išleistuvės – Šnekučiai išsiruošė į išleistuvių žygį “Ateik ir įveik 2020” A. Dauguviečio parke. Visi vaikai, susipažinę su žygio taisyklėmis ir gavę kontrolinę kortelę su žemėlapiu, iškeliavo ieškoti kontrolinių punktų. Kontroliniuose punktuose reikėjo atlikti užduotis ir pasižymėti. Tik atlikę visas užduotis, vaikai galėjo gauti priešmokyklinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus, kuriuos įteikė mokyklos – darželio “Vyturėlis” direktorė. Užduotys buvo nelengvos – reikėjo atpažinti ir įvardinti žymius Biržų krašto objektus, orientuotis žemėlapyje, atrasti gamtos išdaigas miške, įveikti kliūtis, sudalyvauti loterijoje ir kt. Tačiau visi vaikai buvo atkaklūs, įveikė užduotis ir gavo priešmokyklinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus. Žygio pabaigoje mokytojos su vaikais organizavo pikniką, dalijosi įspūdžiais ir džiaugėsi mokyklos organizuotos loterijos prizais.

Vaikų atsiliepmai: Neitui patiko voratinklis, Aronui – trinti loterijos bilietą ir atrasti skaičius iš kankorėžių.. Andrėjai, Austėjai, Jonui, Adrijanai, Tadui, Joriui, Giedrei patiko lipti ant kalno ir atrasti loterijos prizą pagal bilieto numerį. Emai patiko čiulpinukų gėlių pievelė. Adrijanai P. patiko eiti mišku ir atrasti kankorėžius su akytėm. Visiems patiko gauti priešmokyklinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus.

Dėmesio!

Gerbiami tėveliai, globėjai, laikinieji globotojai,

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos  ministro – ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu  „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo  būtinų sąlygų“ 2020  gegužės 11 d. Nr. V-1116, nuo 2020 gegužės mėn. 18 dienos :

1. Ugdymo įstaigą gali lankyti visi vaikai, neturintys lėtinių susirgimų, nurodytų Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Taip pat negyvenantys kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 metų asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis , nurodytomis įsakyme Nr. V-483).

2. Asmenys, atlydintys vaikus į ugdymo įstaigą privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.).

3. Turi būti laikomasi asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo ir kt.).

4. Priėmimo į įstaigą metu vertinama vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 º C ir daugiau) ir (ar) kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų , ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz, kosulys, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimai, bėrimas ir pan.) nebus priimami dalyvauto ugdomajame procese.

5. Informuojame, kad tėvai, globėjai, laikinieji globotojai vaikus turės atvesti  iki grupės lauko durų arba iki lauko aikštelės (jei geras oras ir vaikai yra lauke). Į mokyklos patalpas patekti negalės.

6. Vaikams draudžiama neštis žaislus ar kt. priemonės iš namų.

7. Esant didesniam vaikų skaičiui, vaikai gali būti perkelti į kitas grupes nuo pat lankymo pradžios iki karantino pabaigos.

8. Grupėje tą dieną dirbs ta pati ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytoja  nuo 7.00 iki 17.30.

9. Vakare, atėjus pasiimti vaiko iš grupės, esant geram orui bus galima pasiimti iš lauko aikštelės. Esant blogam orui, ar atvykus anksčiau (prieš ar po vakarienės)  vaikas jums bus pristatytas iki grupės lauko durų, prieš t ai paskambinus duotu mokytojos telefonu.

10. Pagalbos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas dirbs nuotoliniu būdu).