Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Dėmesio!

Dėl Covid-19 ligos (koronoviruso infekcijos) valdymo priemonių vaiko priežiūros organizavimui įstaigose.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS.

Nuotolinis ugdymas. Kaip mums sekasi.

Jau baigiasi trečia ugdymo nuotoliniu būdu savaitė. Tyliai sau dirbome, dabar jau atėjo laikas pasidalinti ir su likusia bendruomenės dalimi.

Mokykloje ugdomi 132 ugdytiniai. Aktyviai dalyvauja 112 šeimų. Visiškai nuotoliniame ugdyme nedalyvauja 8 vaikų šeimos.

Ugdymo planavimas, bendradarbiavimas su tėvais, administracija, atgalinio ryšio iš šeimų talpinimas ir vaikų vertinimas vyksta elektroniniame dienyne „MūsųDarželis.lt“.  Kaip pagalbinės priemonės naudojami ir kiti būdai.

6 ikimokyklinio ugdymo grupės turi susikūrusios uždaras grupes FB socialiniame tinkle, 1 ikimokyklinio ugdymo grupė susikūrė grupės elektroninį paštą. Priešmokyklinio ugdymo grupė bendravimui su tėveliais ir vaikais naudoja Messenger programą.

Nenutraukia darbo ir pagalbos specialistai, kūno kultūros ir  meninio ugdymo mokytojai. Pagalbos specialistai veda individualius online užsiėmimus. Kūno kultūros ir meninio ugdymo mokytojai taip pat parengia užduotis vaikams. Mokytojų tarpusavio bendravimui sukurta uždara Fb grupė ir uždara Messenger grupė.

Planuodami ugdomąsias veiklas namuose, stengiamės, kad jos būtų įgyvendinamos namuose, nenuobodžios, įvairiapusės ir patrauklios vaikams. Mokytojos pateikia idėjų vaikams eksperimentams, gamtos stebėjimui, įvairių technikų rankų darbams, įvairių sporto ir muzikinių užduočių ar tiesiog padėti tėveliams namuose. Normuojame užduotis ir jų atlikimo laiką, kad vaikai nepervargtų, o tėveliai atrastų laiko joms atlikti.

Norime pasidžiaugti šeimų aktyvumu ir nuoširdžiu bendravimu. Mamos ir kiti šeimos nariai aktyviai įsijungia į atžalų ugdymo procesą, kruopščiai atlieka užduotis ir noriai dalinasi su grupės mokytojomis. Mes suprantame, kad šeimoms dabar nelengva, tėveliams tenka patiems dirbti ir nuotoliniu būdu, ir ugdyti savo vaikučius. Todėl nuoširdžiai džiaugiamės ir dėkojame už situacijos supratimą ir bendradarbiavimą.

Visi labai pasiilgome tiesioginio bendravimo – tiek mokytojai, tiek vaikai. Tikimės, kad karantinas greit baigsis ir vėl galėsime susitikti ir dirbti įprastomis sąlygomis.

Mokyklos veikla karantino Lietuvoje metu

Elektroninis dienynas “Mūsų darželis”

Karantino metu labai svarbu sekti informaciją elektroniniame dienyne https://musudarzelis.lt/ . Čia talpinami grupių ir klasės ugdomieji planai, galima susisiekti su mokytojais, pagalbos specialistais, administracija vidinėmis žinutėmis. Vidine žinute galite atsiųsti vaiko nufotografuotą veiklą, piešinius, darbelius. Taip palaikysite atgalinį ryšį ir mes turėsime vaiko veiklos namuose įrodymų.

Mokyklos veikla karantino Lietuvoje metu

Informacija tėvams apie nuotolinį ugdymą karantino metu

Laba diena, gerbiami tėveliai. Informuojame Jus, kaip vyks ugdymas mūsų mokykloje nuotoliniu būdu karantino metu.
1. Su jumis susisieks, turbūt jau ir susisiekė grupių, klasės mokytojos ir pagalbos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologo asistentas).
2. Mokytojai suderins būdus, kokiais jūs bendrausite, konsultavimo laiką.
3. Mokyklos elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ tėveliams bus prieinami savaitiniai ugdymo planai, kuriuose rasite užduotis savo vaikams, numatytas veiklas, nuorodas ir priemones, bei ko norime išmokyti vaiką. Todėl būtinai turite turėti prieigą prie elektroninio dienyno ir jame lankytis.
4. Elektroniniame dienyne yra vidinės žinutės (jas rasite kairėje skyrelyje „Bendravimas“). Būtinai naudokite jas klausimams užduoti pasirinktam pedagogui – mokytojui, pagalbos specialistui, administracijai. Ten galite kelti vaiko veiklos namuose įrodymus, prisegdami failą prie žinutės.
5. Bent kartą per savaitę laukiame iš jūsų atgalinio ryšio – nuotraukų su vaikų atliekama veikla, vaizdo įrašų, vaikų piešinių nuotraukų ir kt.