Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Dėmesio!

Gerbiami tėveliai, globėjai, laikinieji globotojai,
Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos  ministro – ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu  „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo  būtinų sąlygų“ 2020  gegužės 11 d. Nr. V-1116, nuo 2020 gegužės mėn. 18 dienos :
Ugdymo įstaigą gali lankyti visi vaikai, neturintys lėtinių susirgimų, nurodytų Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Taip pat negyvenantys kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 metų asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis , nurodytomis įsakyme Nr. V-483).
Asmenys, atlydintys vaikus į ugdymo įstaigą privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.).
Turi būti laikomasi asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo ir kt.).
Priėmimo į įstaigą metu vertinama vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 º C ir daugiau) ir (ar) kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų , ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz, kosulys, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimai, bėrimas ir pan.) nebus priimami dalyvauto ugdomajame procese.
Informuojame, kad tėvai, globėjai, laikinieji globotojai vaikus turės atvesti iki grupės lauko durų arba iki lauko aikštelės (jei geras oras ir vaikai yra lauke). Į mokyklos patalpas patekti negalės.
Vaikams draudžiama neštis žaislus ar kt. priemonės iš namų.
Esant didesniam vaikų skaičiui, vaikai gali būti perkelti į kitas grupes nuo pat lankymo pradžios iki karantino pabaigos.
Grupėje tą dieną dirbs ta pati ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytoja nuo 7.00 iki 17.30.
Vakare, atėjus pasiimti vaiko iš grupės, esant geram orui bus galima pasiimti iš lauko aikštelės. Esant blogam orui, ar atvykus anksčiau (prieš ar po vakarienės) vaikas jums bus pristatytas iki grupės lauko durų, prieš tai paskambinus duotu mokytojos telefonu.
Pagalbos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas dirbs nuotoliniu būdu).

Dėmesio!

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius išleido įsakymą “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimo”. Kviečiame susipažinti su įsakymu ir juo vadovautis, norint, kad jūsų vaikas būtų prižiūrimas ugdymo įstaigoje karantino metu. Atkreipkite dėmesį, kur prašymai turi būti pristatyti.
Pridedama administracijos direktoriaus patvirtinta prašymo forma.

Parama mokyklai

Dėmesio!

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  2020 balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977  Dėl COVID -19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimo ugdymo įstaigose.

pranešame, kad Biržų mokykla- darželis “Vyturėlis” planuoja priimti savo ugdytinius vaiko priežiūrai karantino metu nuo gegužės 11 dienos.

Tam tėveliai turi pateikti prašymą  mokyklos elektroniniu paštu mokvyturelis@inbox.lt.

Kartu su prašymu pateikti abiejų tėvų darbdavių pažymas, kad negali dirbti iš namų.

Jei vienas iš tėvų dirba užsienyje, turi pateikti deklaracijos pažymą apie tai.

Pageidaujame , kad prašymus pateiktumėte iki balandžio 30 d.

Mokyklos veikla Lietuvoje paskelbto karantino metu

Laba diena, gerbiami tėveliai. Informuojame Jus, kaip vyks ugdymas mūsų mokykloje nuotoliniu būdu karantino metu.
1. Su jumis susisieks, turbūt jau ir susisiekė grupių, klasės mokytojos ir pagalbos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologo asistentas).
2. Mokytojai suderins būdus, kokiais jūs bendrausite, konsultavimo laiką.
3. Mokyklos elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ tėveliams bus prieinami savaitiniai ugdymo planai, kuriuose rasite užduotis savo vaikams, numatytas veiklas, nuorodas ir priemones, bei ko norime išmokyti vaiką. Todėl būtinai turite turėti prieigą prie elektroninio dienyno ir jame lankytis.
4. Elektroniniame dienyne yra vidinės žinutės (jas rasite kairėje skyrelyje „Bendravimas“). Būtinai naudokite jas klausimams užduoti pasirinktam pedagogui – mokytojui, pagalbos specialistui, administracijai. Ten galite kelti vaiko veiklos namuose įrodymus, prisegdami failą prie žinutės.
5. Bent kartą per savaitę laukiame iš jūsų atgalinio ryšio – nuotraukų su vaikų atliekama veikla, vaizdo įrašų, vaikų piešinių nuotraukų ir kt.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dėmesio!

Gerbiami tėveliai, globėjai, laikinieji globotojai,

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos  ministro – ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu  „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo  būtinų sąlygų“ 2020  gegužės 11 d. Nr. V-1116, nuo 2020 gegužės mėn. 18 dienos :
  1. Ugdymo įstaigą gali lankyti visi vaikai, neturintys lėtinių susirgimų, nurodytų Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Taip pat negyvenantys kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 metų asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis , nurodytomis įsakyme Nr. V-483).
  2. Asmenys, atlydintys vaikus į ugdymo įstaigą privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.).
  3. Turi būti laikomasi asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo ir kt.).
  4. Priėmimo į įstaigą metu vertinama vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 º C ir daugiau) ir (ar) kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų , ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz, kosulys, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimai, bėrimas ir pan.) nebus priimami dalyvauto ugdomajame procese.
  5. Informuojame, kad tėvai, globėjai, laikinieji globotojai vaikus turės atvesti iki grupės lauko durų arba iki lauko aikštelės (jei geras oras ir vaikai yra lauke). Į mokyklos patalpas patekti negalės.
  6. Vaikams draudžiama neštis žaislus ar kt. priemonės iš namų.
  7. Esant didesniam vaikų skaičiui, vaikai gali būti perkelti į kitas grupes nuo pat lankymo pradžios iki karantino pabaigos.
  8. Grupėje tą dieną dirbs ta pati ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytoja nuo 7.00 iki 17.30.
  9. Vakare, atėjus pasiimti vaiko iš grupės, esant geram orui bus galima pasiimti iš lauko aikštelės. Esant blogam orui, ar atvykus anksčiau (prieš ar po vakarienės) vaikas jums bus pristatytas iki grupės lauko durų, prieš t ai paskambinus duotu mokytojos telefonu.
  10. Pagalbos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas dirbs nuotoliniu būdu).