Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Vizija
Mokykla – darželis „Vyturėlis“ – moderni, aukštos kultūros švietimo įstaiga, kūrybiškai ir atsakingai formuojanti vaikui būtinas kompetencijas  ir elgseną.
Misija
Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius, pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą, suteikti dorinės ir socialinės brandos pradmenis  ir elementarų raštingumą, atsižvelgiant į jo specialiuosius ugdymosi poreikius ir didinant jo ugdymosi veiksmingumą.

Aktualu!

Daugiau

Istorija

Daugiau

Naujienos

Daugiau

Mokyklos teikiamos paslaugos

Socialinė pagalba:
 • pavėžėjimo paslauga  mokyklos autobusu;
 • bendrabutis  atokiose rajono vietovėse gyvenantiems specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;
 • nemokami pietūs mokiniams;
 • masažas ir korekcinė  mankšta;
 • baseinas.
Pagalbos mokiniui specialistai
 • specialusis pedagogas;
 • logopedas;
 • socialinis pedagogas;
 • psichologo asistentas;
Projektai:
 • Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos  projektas „Futboliukas“;
 • prevencinis kalbos lavinimo projektas „Žaidimai moko“;
 • mokyklos projektas „Dinamiškas patyriminis ugdymas mokykloje be sienų“;
 • mokyklos projektas „Susipažink. Domėkis. Sportuok“;
 • mokyklos projektas „Gamtos vaistinė“
Programos:
 •  „Biržų mokyklos – darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa“;
 • „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“;
 • individualizuota „Pradinio ugdymo bendroji programa“;
 • LSOK programa „Jaunasis atletas“;
 • tarptautinė socialinių įgūdžių ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“;
 • socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo programa “Kimochis”;
Būreliai:
 • Robotikos akademijos technologiniai būreliai “Robotika” ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ;
 • Jungtinės pradinio ugdymo klasės būrelis “Mano draugas – kompiuteris”.