Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

Vizija
Mokykla – darželis „Vyturėlis“ – moderni, aukštos kultūros švietimo įstaiga, kūrybiškai ir atsakingai formuojanti vaikui būtinas kompetencijas  ir elgseną.
Misija
Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius, pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą, suteikti dorinės ir socialinės brandos pradmenis  ir elementarų raštingumą, atsižvelgiant į jo specialiuosius ugdymosi poreikius ir didinant jo ugdymosi veiksmingumą.
Šūkis
 „Augame ateities kūrėjais“

Aktualu!

Informacija ruošiama...

Daugiau

Istorija

Informacija ruošiama...

Daugiau

Naujienos

Informacija ruošiama...

Daugiau

Paskutinės naujienos

Mokyklos veikla karantino Lietuvoje metu

Elektroninis dienynas „Mūsų darželis“

Karantino metu labai svarbu…

Mokyklos veikla karantino Lietuvoje metu

Informacija tėvams apie nuotolinį ugdymą karantino metu

Laba diena,…

Informacija ruošiama…

Informacija ruošiama…

DAUGIAU APIE MUS

RUOŠIAMA

Informacija ruošiama…

Daugiau
RUOŠIAMA

Informacija ruošiama….

Daugiau

Mokyklos teikiamos paslaugos

Socialinė pagalba:
 • pavėžėjimo paslauga  mokyklos autobusu;
 • bendrabutis  atokiose rajono vietovėse gyvenantiems specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;
 • nemokamas maitinimas;
 • masažas ir korekcinė  mankšta;
 • baseinas.
Specialistai:

pagalbos mokiniui specialistai:

 • specialusis pedagogas;
 • logopedas;
 • socialinis pedagogas;
 • psichologo asistentas;

specialistai:

 • meninio ugdymo mokytojas;
 • kūno kultūros mokytojas;
 • baseino instruktorius;
 • masažistas.
Projektai:
 • Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos  projektas „Futboliukas“;
 • prevencinis kalbos lavinimo projektas „Žaidimai moko“;
 • mokyklos projektas „Dinamiškas patyriminis ugdymas mokykloje be sienų“;
 • mokyklos projektas „Susipažink. Domėkis. Sportuok“;
 • mokyklos projektas „Gamtos vaistinė“
Programos:
 •  „Biržų mokyklos – darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa“;
 • „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“;
 • individualizuota „Pradinio ugdymo bendroji programa“;
 • LSOK programa „Jaunasis atletas“;
 • tarptautinė socialinių įgūdžių ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“;
 • Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimochis“;
Būreliai:
 • Robotikos akademijos technologinis būreliai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams „Robotika“;
 • Jungtinės pradinio ugdymo klasės būrelis „Mano draugas – kompiuteris“.

Visais rūpimais klausimai visada galite kreiptis!

Kontaktai

Arba skambinkite +370 450 31292