Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Slide
Vizija
Šiuolaikiška, saugi, atvira pokyčių kaitai ir partnerystei ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaiga, kūrybiškai ir atsakingai formuojanti kiekvienam vaikui individualius gebėjimus ir elgseną.
Misija
Sveikatai palankioje, inovatyvioje aplinkoje, įtraukiant besimokančią bendruomenę, organizuoti kokybišką ugdymą, užtikrinantį kiekvieno vaiko ūgties ir socialinės įtraukties sėkmę.

Istorija

Daugiau

Mokyklos teikiamos paslaugos

Socialinė pagalba:
 • pavėžėjimo paslauga  mokyklos autobusu;
 • bendrabutis  atokiose rajono vietovėse gyvenantiems specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;
 • nemokami pietūs mokiniams;
 • masažas ir korekcinė  mankšta;
 • baseinas.
Pagalbos mokiniui specialistai
 • specialusis pedagogas;
 • logopedas;
 • socialinis pedagogas;
 • psichologo asistentas;
Projektai:
 • Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos  projektas „Futboliukas“;
 • prevencinis kalbos lavinimo projektas „Žaidimai moko“;
 • mokyklos projektas „Dinamiškas patyriminis ugdymas mokykloje be sienų“;
 • mokyklos projektas „Susipažink. Domėkis. Sportuok“;
 • mokyklos projektas „Gamtos vaistinė“
Programos:
 •  „Biržų mokyklos – darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa“;
 • „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“;
 • individualizuota „Pradinio ugdymo bendroji programa“;
 • LSOK programa „Jaunasis atletas“;
 • tarptautinė socialinių įgūdžių ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“;
 • socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo programa “Kimochis”;
Būreliai:
 • Robotikos akademijos technologiniai būreliai “Robotika” ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ;
 • Jungtinės pradinio ugdymo klasės būrelis “Mano draugas – kompiuteris”.