Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Mokyklos direktorė Violeta Stancikienė

kontaktinis tel. 860184227

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Kaupienė

kontaktinis tel. 867432637

Vyr. buhalterė Audronė Jaudzemienė

kontaktinis tel.845032790

Ūkio dalies vedėjas Rimantas Baltrūnas

kontaktinis tel. 845032790