Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Mokyklos direktorė Violeta Stancikienė
kontaktinis tel. 8 601 84227
Direktorės pavaduotoja ugdymui Daina Balčiūnienė
kontaktinis tel. 8 612 77532
Vyr. buhalterė Audronė Jaudzemienė
kontaktinis tel. 8 450 32790
Ūkio dalies vedėjas Rimantas Baltrūnas
kontaktinis tel. 8 450 32790