Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Mokyklos direktorė Violeta Stancikienė
kontaktinis tel. 860184227
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Kaupienė
kontaktinis tel. 867432637
Vyr. buhalterė Audronė Jaudzemienė
kontaktinis tel.845032790
Ūkio dalies vedėjas Rimantas Baltrūnas
kontaktinis tel. 845032790