Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

COVID-19  PANDEMIJOS  VALDYMO PRIEMONĖS

Naujausi teisės aktai (2020-02-22) dėl Covid – 19 valdymo

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 1. SPRENDIMAS 2022 m. vasario 22 d. Nr. V-380
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
  2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1552 „
  DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO
 2. SPRENDIMAS 2022 02-22 d. V- 383
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. SPALIO 12 D. SPRENDIMO NR. V-2273 DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO ŠVIETIMO TEIKĖJUOSE, ĮGYVENDINANČIUOSE PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, SKELBIMO TVARKOS“ PAKEITIMO
 3. SPRENDIMAS 2022-02-23 d.  V- 401

  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 24 D. SPRENDIMO NR. V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“  PAKEITIMO

Tėvai jau gali registruoti savo 5-11 metu amžiaus vaikus vakcinacijai nuo Covid 19 ligos

Ar man reikia skiepytis sustiprinančiąja doze, jei…

Izoliacija po kontakto

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos 2021 m. spalio 12 d. Nr. V-2273

 PSO Europos informacinė medžiaga

Informacija darbuotojams, jei jums patvirtinta Covid – 19 liga

Informacija darbuotojams, jei jūs ugdymo įstaigoje turėjote didelės rizikos kontaktą su asmeniu, kuriam patvirtinta Covid – 19 liga

Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) jeigu Covid -19 liga patvirtinta jūsų vaikui

Vakcinacijos tvarka persirgusiems Covid -19 liga

Trumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas – ugdymo įstaigoms

DĖL valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo SĄLYGŲ 2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1546

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ PAKEITIMO  2021 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-2063

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ 2020 m. lapkričio  6  d. Nr. V-2543

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO  2021 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-2111

Mokykla be Covid-19