Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

COVID-19  PANDEMIJOS  VALDYMO PRIEMONĖS

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos 2021 m. spalio 12 d. Nr. V-2273

 PSO Europos informacinė medžiaga

Informacija darbuotojams, jei jums patvirtinta Covid – 19 liga

Informacija darbuotojams, jei jūs ugdymo įstaigoje turėjote didelės rizikos kontaktą su asmeniu, kuriam patvirtinta Covid – 19 liga

Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) jeigu Covid -19 liga patvirtinta jūsų vaikui

Vakcinacijos tvarka persirgusiems Covid -19 liga

Trumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas – ugdymo įstaigoms

DĖL valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo SĄLYGŲ 2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1546

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ PAKEITIMO  2021 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-2063

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ 2020 m. lapkričio  6  d. Nr. V-2543

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO  2021 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-2111

Mokykla be Covid-19