Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Mokykloje – darželyje „Vyturėlis“ per visus mokslo metus grupėse buvo vykdomi STEAM projektai. Vaikams sudarėme sąlygas tenkinti pažintinius poreikius tyrinėjant ir eksperimentuojant su įvairiomis medžiagomis ir priemonėmis.

Šiandien mokyklos lauko erdvėse vyko edukacinis renginys „Tyrinėk ir eksperimentuok gamtoje“ , kurio tikslas sudaryti sąlygas vaikams eksperimentuoti, samprotauti, daryti išvadas lauko sąlygomis su gamtoje randamomis priemonėmis. Lopšelio vaikučiai atliko bandymus su vandeniu. Mažyliai sužinojo kas plaukia, o kas skęsta.

Darželinukai ir priešmokyklinukai atliko eksperimentus keturiose erdvėse.

„ Smėlio tyrėjų“ erdvėje vaikai aiškinosi kodėl vienas smėlis vandenį nuspalvina, o kitas, subyrėjęs į vandenį, sukimba į gumulėlius, o vanduo lieka skaidrus. Vaikai, kartu su ikimokyklinio ugdymo mokytoja gamino smėlio modeliną ir iš jo lipdė, „kepė“ pyragus, juos papuošdami gamtine medžiaga. Vaikai suprato, kad  tokį smėlį galima tempti, ploti, ridenti, maigyti, iš jo lipdyti.

„Pykšt ir pokšt spalvų lietus“ erdvėje vaikai su vandens šautuvais purškė spalvotą vandenį ant baltos medžiagos ir kūrė „spalvotus kilimus“. Eksperimentavo su vandeniu, su kempinėlėmis jį pernešdami iš vieno dubenėlio į kitą. Stebėjo kaip sudžiovintas medetkos žiedas, įmestas į vandenį, naujai skleidžiasi ir pražįsta.

„Dailės gamtoje“ erdvėje vaikai, kurdami „akvariumus“, sužinojo, kad į vandenį įpylus smėlio, jis susidrumsčia. Dedant įvairius daiktus į stiklainį pamatė, kad sunkūs daiktai skęsta, lengvi – plaukia. Vakare vaikai stebėjo kaip smėlis nusėda ant dugno ir vanduo „akvariume“ pasidaro skaidrus.

Atlikdami bandymą su vandeniu vaikai sužinojo, kad vanduo yra bespalvis. Piešiant vandeniu ant asfalto gaunasi tamsi spalva. Vaikai stebėjo, kad šviečiant saulytei, po truputį piešiniai nyksta ir iš viso pranyko – išdžiūvo.

„Kūrybos – konstravimo gamtoje“ erdvėje vaikai, kurdami mandalas, įsitikino, kad meną kurti galima ir iš įvairių augaliukų, gamtinės medžiagos. Išsiaiškino, kad sraigytės sausu oru sulenda į žemę. O kai palis lietus ir išlis sraigės iš pastatytų namelių sraigės turės maisto ir kur pasislėpti.

Mokytojų pasiūlyta veikla  ir eksperimentai  sudomino vaikus, jie buvo aktyvūs dalyviai, patys eksperimentavo, diskutavo ir ieškojo atsakymų į iškylančius klausimus.

  • Goda: „Man buvo įdomu ant medžiagos piešti su šautuvu, stebėti, kaip nusidažo ir liejasi spalvos. O piešiniai ant asfalto dingo, nes vanduo išgaravo nuo saulės šilumos.“
  • Lukas: „Man įdomiausia buvo stebėti smėlį. Kodėl vienas dažo vandenį, o kitas ne ir vandenyje pasidaro įdomus gumulėliai- nes smėlis, sumirkytas cheminėmis medžiagomis, vandens nedažo.