Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Nuo vasario 15 d. iki  kovo 5 d. mokykloje – darželyje „Vyturėlis“ buvo vykdomas projektas „Žaidžiame šaškėmis“. Tikslas – populiarinti šaškių sportą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpe.

Vieni vaikai grupėse su draugais žaidė šaškėmis pagal supaprastintas žaidimo taisykles, ugdėsi pasitikėjimą savo gebėjimais, mokėsi savarankiškai priimti sprendimus, o kiti tik susipažino su šia sporto šaka. Namuose   su tėveliais  bei kitais šeimos nariais taip pat  išbandė šaškių žaidimą.

Geriausiai savo grupėje  žaidę du vaikai  buvo pakviesti dalyvauti   salėje vyksiančiose „Šaškių varžybose“. Čia dalyvius pasitiko Kakė Makė (masažistė Daiva). Vaikai ugdėsi nuostatą draugiškai varžytis, mokėti ne tik laimėti, bet ir pralaimėti. Visi dalyviai buvo apdovanoti prizais ir diplomais. Savo patirtais įspūdžiais dalinosi: Liepa – „Aš labai gerai žaidžiu su Jokūbu“, Monika – „Mane tėtis moko, tai aš gerai ir žaidžiu“, Oris – „Patinka šaškės, nes reikia sportuoti smegenimis“, Matėjus – „Aš tai moku žaisti, aš ir mamą apžaidžiu ir šachmatais moku“, Arija – „Šaškių žaidimas lavina galvą“.

Kovo 16 d. „Gudručių“, „Švelnučių“, „Smalsučių“ grupių vaikai  per Zoom.com platformą susitiks su kitų rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais Šaškių baigiamajame turnyre.

Organizatoriai