Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Liepos 14 d. mūsų įstaigoje vyko sporto diena „Taikli akis, tvirta ranka“.

Vaikai dalyvavo įvairiose rungtyse: mėtė kamuolį į tolį, šaudė iš šaudyklės, ietės pagalba griovė pilį, mėtė smėlio maišelius į horizontalų taikinį, konkorėžius, žaidė komandinius žaidimus akies, rankos taiklumui lavinti.