Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Gerbiami tėveliai, globėjai, laikinieji globotojai,

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos  ministro – ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu  „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo  būtinų sąlygų“ 2020  gegužės 11 d. Nr. V-1116, nuo 2020 gegužės mėn. 18 dienos :

1. Ugdymo įstaigą gali lankyti visi vaikai, neturintys lėtinių susirgimų, nurodytų Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Taip pat negyvenantys kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 metų asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis , nurodytomis įsakyme Nr. V-483).

2. Asmenys, atlydintys vaikus į ugdymo įstaigą privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.).

3. Turi būti laikomasi asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo ir kt.).

4. Priėmimo į įstaigą metu vertinama vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 º C ir daugiau) ir (ar) kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų , ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz, kosulys, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimai, bėrimas ir pan.) nebus priimami dalyvauto ugdomajame procese.

5. Informuojame, kad tėvai, globėjai, laikinieji globotojai vaikus turės atvesti  iki grupės lauko durų arba iki lauko aikštelės (jei geras oras ir vaikai yra lauke). Į mokyklos patalpas patekti negalės.

6. Vaikams draudžiama neštis žaislus ar kt. priemonės iš namų.

7. Esant didesniam vaikų skaičiui, vaikai gali būti perkelti į kitas grupes nuo pat lankymo pradžios iki karantino pabaigos.

8. Grupėje tą dieną dirbs ta pati ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytoja  nuo 7.00 iki 17.30.

9. Vakare, atėjus pasiimti vaiko iš grupės, esant geram orui bus galima pasiimti iš lauko aikštelės. Esant blogam orui, ar atvykus anksčiau (prieš ar po vakarienės)  vaikas jums bus pristatytas iki grupės lauko durų, prieš t ai paskambinus duotu mokytojos telefonu.

10. Pagalbos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas dirbs nuotoliniu būdu).