Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Gruodžio 8 dienos pavakare „Vyturėlyje” vyko „Spinduliukų” grupės adventinė popietė „Pabūkime kartu”. Grupės vaikai rinkosi į Kalėdoms papuoštą erdvę, kurioje prisiminė adventinio laikotarpio reikšmę ir simbolius, dainavo adventines daineles, deklamavo eilėraščius, iš mokytojų parūpinto vaško suko adventines žvakeles. Popietės metu „Spinduliukai” sulaukė staigmenos – juos ir viso darželio vaikus aplankė Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Jonas Morkvėnas su malda ir palaiminimu „Vyturėlio” mokyklai – darželiui ir jame esantiems žmonėms. Vakare laimingi vaikai skirstėsi į namus, nešdamiesi pašventintas savo kurtas žvakeles.