Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Lapkričio 29 – gruodžio 3 dienomis mokykloje – darželyje „Vyturėlis“ vyko kūrybinės raiškos savaitė „Advento kalendoriaus staigmenos,“ skirta supažindinti vaikus su Advento kalendoriaus prasme, Adventinio laikotarpio reikšme.

Mokytojos įvairių veiklų metu  supažindino vaikus su Adventinio laikotarpio tradicijomis. Vaikai, kurdami kartu su tėvais, mokytojais, mokėsi skaičiuoti, susipažino su skaitmenimis, stebėjo kūrybos procesą, pagal galimybes prisidėdami, lavino grožio, estetikos pajautimą, plėtojo saviraiškos galimybes. Eksperimentuodami įvairiomis meninės raiškos ir technologinėmis priemonėmis, kūrė Advento kalendorius.

Nuoširdi padėka visiems atsiuntusiems Advento kalendorių nuotraukas ir pasidalinusiems savo idėjomis.