Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

2022 m. pavasarį Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“ inicijavo rajoninį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektą „Pažinkime gimtąjį Biržų kraštą“. Šio projekto tikslas – domėtis ir pažinti gimtąjį Biržų kraštą, taikant patyriminio ir STEAM ugdymo strategijas. Dalyvauti jame buvo kviečiami Biržų rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai bei jų mokytojai. Džiugu, kad projektas sulaukė susidomėjimo ir palaikymo iš kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Prie organizatorių, mokyklos-darželio „Vyturėlis“, prisijungė dalyviai iš Biržų lopšelio-darželio „Genys“, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bei „Aušros“ pagrindinės mokyklos Nemunėlio Radviliškio pagrindinio ugdymo daugiafunkcio centro.

Šių metų lapkričio mėn., Biržų švietimo pagalbos tarnyboje vykusioje metodinėje dienoje, visi projekto dalyviai pristatė savo pranešimus, dalinosi patirtimi, diskutavo ir džiaugėsi vieni kitų pasiekimais. Kiek daug sužinojo, išmoko ir patyrė vaikai! Jiems buvo sudarytos galimybės pažinti ir aktyviai tyrinėti artimiausius Biržų krašto objektus (kraštovaizdžius, statinius, paminklus ir kt.). Kaip profesionaliai ir kūrybiškai veiklas bei ugdymą organizavo mokytojos! Jos, vykdydamos projektą, ugdymo procese taikė patyriminį ugdymą bei STEAM ugdymo strategijas. O projekto pabaigoje, besidalindamos gerąja patirtimi, pateikė labai įdomius, vaizdingus ir įkvepiančius pristatymus.

Drąsiai galima teigti – pojektas „Pažinkime gimtąjį Biržų kraštą“ pavyko! Nuoširdžiai dėkojame visiems projekte dalyvavusiems vaikams ir mokytojoms. Ypatingas AČIŪ „Vyturėlio“ atstovams: ,,Šnekučiams“ ir jų mokytojai Daliai Juškienei, ,,Kodėlčiukams“ ir jų mokytojai Sonatai Laicėnei bei „Spinduliukams“ ir jų mokytojai Eugenijai Zajarskienei. Iki kitų susitikimų!