Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Balandžio 1 dieną Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“ organizavo rajoninę viktoriną  „Linksmai žaidžiu – gražiai kalbu“ zoom platformoje . Ji  buvo skirta Lietuvių kalbos dienoms. Viktorinos iniciatorė – mokyklos – darželio „Vyturėlis“ direktorė Violeta Stancikienė.

Viktorinos tikslas – ugdyti vaikų sakytinę kalbą, puoselėti meilę gimtajam žodžiui. Viktorinoje dalyvavo „Ąžuoliuko“, „Drugelio“, „Genio“, „Rugelio“, „Vyturėlio“ priešmokyklinukų komandos.

Linksmai žaisdami vaikai atliko įvairias kalbines užduotis.

Viktorinos dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir prizais.

Mokyklos – darželio „Vyturėlis“ viktorinos organizatoriai