Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Nuoširdžiai dėkojame „Švelnučių“ grupės ugdytiniui Jonui, jo sesutei Liepai ir tėčiui Aringui už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinių įstaigų muzikiniame projekte „Iš vaiko širdelės skamba šeimai dainelė”, kuriame  savo kūrybos dainele pasiuntėte jausmingą ir originalią žinutę visoms Lietuvos šeimoms. Gera matyti muzikuojančią šeimą.

Biržų mokykla – darželis ,,Vyturėlis” ieško logopedo

Pareigybės pavadinimas: logopedas.

Pareigybės lygis – A2.

Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, logopedo profesinę kvalifikaciją.
2. Mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
3. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Švietimo įstatymu.
4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis.

Privalumas:
Turėti logopedo darbo patirtį švietimo įstaigoje (pageidautina ikimokyklinėje įstaigoje).

Funkcijos:
1. Įvertina ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
2. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
3. Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus.
4. Sudaro individualias ir grupines ugdytinių kalbos ugdymo programas, jas taiko.

5. Geba rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.

6.  išmano dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, geba sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengia programas, projektus, veiklos ataskaitas;

7. Dalyvauja įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktorė Telefonas pasiteirauti: 8 60184227

Norway Grant projekto naujienos

Įsibėgėja  ir mūsų mokykloje tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja šauni mokyklos komanda ( 16 dalyvių nuo 6 iki 12 metų ). Šis projektas vyks tris metus, kur  dalyviai aktyviai sportuos ir dalyvaus varžybose.

Krepšinio treniruotės vyksta  2 kartus savaitėje antradieniais ir ketvirtadieniais. Krepšinio trenerė Monika ir fizinio ugdymo mokytoja Daiva projekto dalyvius supažindina su pradiniais krepšinio žaidimo technikos elementais.

Treniruotę sudaro:

  • pasisveikinimas ir apšilimas,
  • individualių įgūdžių lavinimas,
  • grupinės veiklos,
  • tempimas, atvėsimas ir komandos šūkis atsisveikinant.

Sportiškos akimirkos foto nuotraukose…

Jaunieji krepšininkai savo patirtais įspūdžiais dalinasi su draugais ir  mokytojomis: Gabrielius – „Man patinka su draugais sportuoti“, Emilija – „Patinka varyti kamuolį, mušinėti“, Marius – „Sportuoti reikia , kad būtum sveikas ir stiprus“, Simonas – „Nelabai patiko pratimas „verpstė“, Rimvydas – „Varyti kamuolį ir mėtyti į lanką patinka“, Elizabeta – „Mano brolis moka žaisti krepšinį“.

„SKRISK, VAIKYSTĖS AITVARE“

BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“

VAIKŲ, JŲ TĖVŲ IR PEDAGOGŲ

KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ „SKRISK, VAIKYSTĖS AITVARE“,

SKIRTŲ TARPTAUTINEI ŠEIMOS DIENAI PAMINĖTI,

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

            1. Vaikų, jų tėvų ir pedagogų kūrybinių dirbtuvių „Skrisk, vaikystės aitvare“, skirtų Tarptautinei šeimos dienai paminėti,  (toliau – kūrybinės dirbtuvės) nuostatai reglamentuoja kūrybinių dirbtuvių tikslą, uždavinius, vykdymo tvarką, darbų pateikimo formą.

2. Kūrybinės dirbtuvės skirtos Tarptautinei šeimos dienai – gegužės 15 d. – paminėti ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo  vaikų, tėvų, pedagogų saviraiškai, kūrybiškumui, išradingumui skatinti.

3. Parodos nuostatai skelbiami Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ interneto svetainėje,   adresu vyturėlis.eu 

            4. Kūrybines dirbtuves organizuoja priešmokyklinio  ugdymo mokytoja Ilona Simėnienė, logopedė Stanislava Janulytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daina Balčiūnienė, kūrybinių dirbtuvių koordinatorė direktorė Violeta Stancikienė.

II. PARODOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Tikslas – meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas(sis), įtraukiant vaikus ir jų tėvus į bendrą kūrybinę veiklą.

6. Uždaviniai:

6.1. skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su šeimos nariais;

6.2. skatinti  kūrybiškumą, naujų raiškos formų, technologijų ir originalių sprendimų paiešką, kūrybinę iniciatyvą, saviraišką, originalumą;

6.3. plėsti įvairias menines veiklas bei įvairių meno priemonių, technikų patirtį.

III. DALYVIAI

7. Biržų mokyklos – darželio ,,Vyturėlis“ vaikai, jų tėvai, pedagogai.

IV. NAMŲ  DARBAI

8. Po vieną darbelį pateikia kiekvieno ugdytinio šeima. Tai gali būti ugdytinių darbai, vaiko ir šeimos narių bendras darbas, pedagogo ir vaiko bendras darbas.

V. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA

 9. Pateikiamas darbelis turi būti stabilus, patvarus, estetiškas, paruoštas eksponavimui.

10. Dalyviai patys pasirenka medžiagas ir gamina gėlių žiedus (15-16 cm skersmens dydžio), juos dekoruoja taip, kad galėtų būtų pritaikyti eksponavimui lauko erdvėje.  

11. Visi darbeliai bus sudėti į vieną didelį spalvingą aitvarą.

12. Kūrybiniai darbeliai turi būti pristatyti iki 2021 m. gegužės 12 d.

Nemokamos psichologų konsultacijos „Tėvų linijoje“ padeda sulaukti eilės pas psichologą

Dėl pandemijos ir karantino smarkiai prastėja tiek suaugusiųjų, tiek vaikų savijauta, o psichologo ar psichoterapeuto konsultacijos tenka laukti net kelis mėnesius. Tačiau kai būtina skubi pagalba, kai sunku suvaldyti emocijas, reikia rekomendacijos dėl konkrečios situacijos ar žmogaus, kuris galėtų išklausyti, vis aktualesne alternatyva tampa emocinės pagalbos linijos.

Psichologinės pagalbos poreikis yra ženkliai išaugęs

Mokslinių tyrimų duomenys rodo ir psichologai pastebi, kad dėl pandemijos situacijos daugėja nerimo ir jo sukeltų sutrikimų, depresijos ir savęs žalojimo atvejų. „Pasikeitę arba nutrūkę socialiniai santykiai, įprasto gyvenimo praradimai, per ilgai užsitęsęs toks vidinis susimobilizavimas „susikaupkime, dar pakentėkime, tuoj praeis“, didelis pandeminis nuovargis, neaiški ateitis daro poveikį tiek suaugusiųjų, tiek vaikų ir paauglių psichinei sveikatai. Stebime, kad psichologinės pagalbos poreikis yra ženkliai išaugęs“, – sako Paramos vaikams centre veikiančios „Tėvų linijos“ vadovė, psichologė Jūratė Baltuškienė.

Ekspertė pastebi, kad daug tėvų yra susirūpinę savo vaikų ir paauglių savijauta, elgesiu, tarpusavio santykiais ir vis intensyviau ieško psichologo pagalbos, kad galėtų su specialistu pasitarti, kaip labiau suprasti vaikų išgyvenimus ir jiems padėti. O ir tėvams ne retai pritrūksta palaikymo, padrąsinimo, galimybės išsikalbėti, nes artimoje aplinkoje esantys žmonės patys yra pavargę ir paskendę savo rūpesčiuose.

„Tėvų linijoje – psichologo pagalba tą pačią dieną, iš bet kurios Lietuvos vietos

J.Baltuškienė pabrėžia, kad emocinė parama ir psichologinė pagalba šiuo metu kaip niekada reikalinga, todėl rekomenduoja nepamiršti ir išnaudoti pagalbos linijų galimybes. Paramos vaikams centre veikiančioje „Tėvų linijoje“ nemokamai, iš bet kurios Lietuvos vietos, galima gauti profesionalaus psichologo konsultaciją. Telefonu pagalba suteikiama tą pačią dieną, o nei skambučių skaičius, nei trukmė nėra ribojama – skambinti galima tiek kartų, kiek reikia.

„Su psichologu „Tėvų linijoje“ galima pasitarti dėl vaiko ar paauglio elgesio ir jo savijautos, sužinoti, kodėl jis vienaip ar kitaip elgiasi, kaip reaguoti konkrečioje situacijoje. Kviečiame skambinti visais klausimais, susijusiais su vaikų ar šeimos psichologiniais sunkumais, rūpesčiais, tarpusavio santykiais, savijauta ir pan. Tuomet, kai tėvams arba vaikams sukyla stiprios emocijos ir sunku susivaldyti ar tiesiog reikia palaikymo, išsikalbėjimo, pasidalinimo savo rūpesčiais. Taip pat, kol laukiate eilėje pas specialistą, o situacija namuose neramina ir įtampa kyla vis stipriau ir stipriau“, – sako „Tėvų linijos“ vadovė.

Nors profesionalių psichologų konsultacijos telefonu neprilygsta ilgalaikei terapijai, tačiau tai labai efektyvi pagalba, kurią galima  gauti čia ir dabar – suprasti, kas vyksta vaiko ar paauglio viduje, gauti rekomendacijų kaip elgtis ar nebesielgti suaugusiems, patiems tėvams sulaukti palaikymo ir, jeigu reikia, kartu paieškoti ilgalaikės pagalbos galimybių.

„Tėvų linija – nemokamos anoniminės psichologų konsultacijos telefonu 8 800 900 12, darbo dienomis 9-13 val. ir 17-21 val. Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt

– – –

Apie Paramos vaikams centrą

Tai nevyriausybinė organizacija, nuo 1995 m. teikianti psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą šeimoms ir vaikams, išgyvenantiems psichologinius sunkumus. Vykdomos programos: „Big Brothers Big Sisters“, „Antras žingsnis“, „Vaikystė be smurto“, Pozityvi tėvystė“,  Tėvų linija“.

Velykos atėjo, margučiai riedėjo

       Velykos – gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. Šia proga mokyklos – darželio ,,Vyturėlis“ kieme apsigyveno linksmuolių kiškių šeimynėlė, o įvairiaspalviai margučiai kvietė vaikus žaisti, lenktyniauti, pasukti galveles atsakinėjant į velykinės viktorinos          klausimus. Mažieji su džiaugsmu žaidė netradicinius žaidimus, dėliojo margutį iš atskirų detalių, susikaupę lenktyniavo estafetėje ,,Bėgu, skubu, margutį nešu“. Noriai išbandė šaudyklę su taikliuoju kiškiu. Mažieji vaikučiai ieškojo pasislėpusių margučių labirinte, o žaisdami ,,Margučių žolės riedulį“, bandė su pasirinktais įvairiais rakandais  nuvaryti margutį į vartus.

      Pasipuošusios pavasarinėmis gėlėmis, sūpynės kvietė vaikus suptis, kad jie augtų sveiki ir linksmi, o loveliuose ritinėjosi margučiai, bandydami šonais susidaužti arba toliausiai nuriedėti. Gera ir smagu buvo visiems švęsti, juo labiau, kad ir saulutė maloniai visus glostė ir džiugino.

                                                                                                                               Organizatoriai

Pasaulinė autizmo supratimo diena

Balandžio 2-ąją minima Pasaulinė autizmo supratimo diena.

Todėl šiandien mokykla – darželis ,,Vyturėlis” jungiasi prie akcijos, skirtos palaikyti autizmo spektro ypatumų turinčius vaikus ir jų tėvelius.

,,Vyturėlio” vaikai kartu su mokytojomis pagamino mėlynus debesėlius ir papuošė jais įstaigos langus.