Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Projekto “Vaikų vasara” įgyvendinimas

Birželio 16-26 d. Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“ dalyvavo respublikiniame sveikatos stiprinimo projekte – vasaros stovykla-piknikas gamtos apsuptyje „Vaikų vasara“. Projektą organizavo RIUKKPA ir Kauno lopšelis-darželis „Pušaitė“. Projekto metu vaikai stiprino sveikatą, patyrė judėjimo džiaugsmą, atskleidė individualius gebėjimus bei plėtojo  ugdymosi kompetencijas, lavino saviraišką ir kūrybiškumą.

“Lauko muzikos instrumentų diena”

Mūsų mokykla – darželis “Vyturėlis” dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte “Lauko muzikos instrumentų diena”. Jau keletas metų meninio ugdymo mokytoja V. Četkauskienė, padedama mokyklos meistrų, kuria lauko muzikos instrumentų erdvę. Vaikai mėgsta ja naudotis laisvalaikiu. O birželio 22 dieną “Šnekučių” grupės priešmokyklinukai kartu su meninio ugdymo mokytoja Vaiva kūrė muzikinę improvizaciją pagal Šopeno muziką. Kviečiame pasiklausyti ir pasižiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=OS5b1YLBXa0&fbclid=IwAR1CBPLiErtlG4XypbkAgTkZToY1n9PQbLioFAXJIuqR82w8ifeZxWeBegc

Baigiamasis Lietuvos mažųjų žaidynių 2020 renginys

Birželio 18 d. 10 val. vyko Lietuvos mažųjų žaidynių uždarymo šventė organizuota visos Lietuvos mastu. Visi Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“  ugdytiniai,  laikantis saugaus atstumo, skambant Lietuvos mažųjų žaidynių himnui, atliko „Ąžuolo mankštą“. Po mankštos vaikai aplankė atskiras aikšteles, kuriose buvo paruoštos įvairios sportinės užduotys. Vaikai, kartu su visos Lietuvos vaikais,  uždarė Lietuvos mažųjų žaidynes 2020 ir smagiai  praleido dieną.

https://www.facebook.com/Bir%C5%BE%C5%B3-mokykla-dar%C5%BEelis-Vytur%C4%97lis-231452693584115/publishing_tools/?section=VIDEOS&sort[0]=created_time_descending

#MažųjųŽaidynės #LTMŽ #ltok #riukkpa

Atsisveikiname su darželiu

Štai ir baigiasi dar vieni ugdymo metai, priešmokyklinio ugdymo programą baigia dar viena laida. Šiais metais į mokyklą išleidžiame “Šnekučių” priešmokyklinio ugdymo grupės vaikus.

Planus pakeitė ir nepaprastoji padėtis Lietuvoje. Neįprastos šiais metais ir vaikų išleistuvės – Šnekučiai išsiruošė į išleistuvių žygį “Ateik ir įveik 2020” A. Dauguviečio parke. Visi vaikai, susipažinę su žygio taisyklėmis ir gavę kontrolinę kortelę su žemėlapiu, iškeliavo ieškoti kontrolinių punktų. Kontroliniuose punktuose reikėjo atlikti užduotis ir pasižymėti. Tik atlikę visas užduotis, vaikai galėjo gauti priešmokyklinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus, kuriuos įteikė mokyklos – darželio “Vyturėlis” direktorė. Užduotys buvo nelengvos – reikėjo atpažinti ir įvardinti žymius Biržų krašto objektus, orientuotis žemėlapyje, atrasti gamtos išdaigas miške, įveikti kliūtis, sudalyvauti loterijoje ir kt. Tačiau visi vaikai buvo atkaklūs, įveikė užduotis ir gavo priešmokyklinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus. Žygio pabaigoje mokytojos su vaikais organizavo pikniką, dalijosi įspūdžiais ir džiaugėsi mokyklos organizuotos loterijos prizais.

Vaikų atsiliepmai: Neitui patiko voratinklis, Aronui – trinti loterijos bilietą ir atrasti skaičius iš kankorėžių.. Andrėjai, Austėjai, Jonui, Adrijanai, Tadui, Joriui, Giedrei patiko lipti ant kalno ir atrasti loterijos prizą pagal bilieto numerį. Emai patiko čiulpinukų gėlių pievelė. Adrijanai P. patiko eiti mišku ir atrasti kankorėžius su akytėm. Visiems patiko gauti priešmokyklinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus.

Dėmesio!

Gerbiami tėveliai, globėjai, laikinieji globotojai,

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos  ministro – ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu  „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo  būtinų sąlygų“ 2020  gegužės 11 d. Nr. V-1116, nuo 2020 gegužės mėn. 18 dienos :

1. Ugdymo įstaigą gali lankyti visi vaikai, neturintys lėtinių susirgimų, nurodytų Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Taip pat negyvenantys kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 metų asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis , nurodytomis įsakyme Nr. V-483).

2. Asmenys, atlydintys vaikus į ugdymo įstaigą privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.).

3. Turi būti laikomasi asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo ir kt.).

4. Priėmimo į įstaigą metu vertinama vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 º C ir daugiau) ir (ar) kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų , ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz, kosulys, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimai, bėrimas ir pan.) nebus priimami dalyvauto ugdomajame procese.

5. Informuojame, kad tėvai, globėjai, laikinieji globotojai vaikus turės atvesti  iki grupės lauko durų arba iki lauko aikštelės (jei geras oras ir vaikai yra lauke). Į mokyklos patalpas patekti negalės.

6. Vaikams draudžiama neštis žaislus ar kt. priemonės iš namų.

7. Esant didesniam vaikų skaičiui, vaikai gali būti perkelti į kitas grupes nuo pat lankymo pradžios iki karantino pabaigos.

8. Grupėje tą dieną dirbs ta pati ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytoja  nuo 7.00 iki 17.30.

9. Vakare, atėjus pasiimti vaiko iš grupės, esant geram orui bus galima pasiimti iš lauko aikštelės. Esant blogam orui, ar atvykus anksčiau (prieš ar po vakarienės)  vaikas jums bus pristatytas iki grupės lauko durų, prieš t ai paskambinus duotu mokytojos telefonu.

10. Pagalbos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas dirbs nuotoliniu būdu).

Dėmesio!

Dėl Covid-19 ligos (koronoviruso infekcijos) valdymo priemonių vaiko priežiūros organizavimui įstaigose.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS.

Nuotolinis ugdymas. Kaip mums sekasi.

Jau baigiasi trečia ugdymo nuotoliniu būdu savaitė. Tyliai sau dirbome, dabar jau atėjo laikas pasidalinti ir su likusia bendruomenės dalimi.

Mokykloje ugdomi 132 ugdytiniai. Aktyviai dalyvauja 112 šeimų. Visiškai nuotoliniame ugdyme nedalyvauja 8 vaikų šeimos.

Ugdymo planavimas, bendradarbiavimas su tėvais, administracija, atgalinio ryšio iš šeimų talpinimas ir vaikų vertinimas vyksta elektroniniame dienyne „MūsųDarželis.lt“.  Kaip pagalbinės priemonės naudojami ir kiti būdai.

6 ikimokyklinio ugdymo grupės turi susikūrusios uždaras grupes FB socialiniame tinkle, 1 ikimokyklinio ugdymo grupė susikūrė grupės elektroninį paštą. Priešmokyklinio ugdymo grupė bendravimui su tėveliais ir vaikais naudoja Messenger programą.

Nenutraukia darbo ir pagalbos specialistai, kūno kultūros ir  meninio ugdymo mokytojai. Pagalbos specialistai veda individualius online užsiėmimus. Kūno kultūros ir meninio ugdymo mokytojai taip pat parengia užduotis vaikams. Mokytojų tarpusavio bendravimui sukurta uždara Fb grupė ir uždara Messenger grupė.

Planuodami ugdomąsias veiklas namuose, stengiamės, kad jos būtų įgyvendinamos namuose, nenuobodžios, įvairiapusės ir patrauklios vaikams. Mokytojos pateikia idėjų vaikams eksperimentams, gamtos stebėjimui, įvairių technikų rankų darbams, įvairių sporto ir muzikinių užduočių ar tiesiog padėti tėveliams namuose. Normuojame užduotis ir jų atlikimo laiką, kad vaikai nepervargtų, o tėveliai atrastų laiko joms atlikti.

Norime pasidžiaugti šeimų aktyvumu ir nuoširdžiu bendravimu. Mamos ir kiti šeimos nariai aktyviai įsijungia į atžalų ugdymo procesą, kruopščiai atlieka užduotis ir noriai dalinasi su grupės mokytojomis. Mes suprantame, kad šeimoms dabar nelengva, tėveliams tenka patiems dirbti ir nuotoliniu būdu, ir ugdyti savo vaikučius. Todėl nuoširdžiai džiaugiamės ir dėkojame už situacijos supratimą ir bendradarbiavimą.

Visi labai pasiilgome tiesioginio bendravimo – tiek mokytojai, tiek vaikai. Tikimės, kad karantinas greit baigsis ir vėl galėsime susitikti ir dirbti įprastomis sąlygomis.