Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Dainų dainelė I etapas

2021 metų lapkričio mėnesį prasidėjo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“ , kurios tikslas ugdyti vaikų ir jaunuolių meno bei kūrybos poreikį, puoselėti akademinio dainavimo tradicijas, populiarinti dainininkų meninę saviraišką. Mūsų mokyklai konkurse atstovavo ir savo kūrybines galias išbandė „Spinduliukų” grupės priešmokyklinukė Elizabeta Tamuliūnaitė. Konkursui ją ruošė meninio ugdymo mokytoja Vaiva Četkauskienė. Mergaitė žengė pirmuosius žingsnius tikroje scenoje, parodė savo vokalinius gebėjimus, įgijo drąsos ir pasitikėjimo savimi. Džiaugiamės kartu su Elizabeta ir linkime sėkmės toliau puoselėjant savo muzikinius gebėjimus.

Kalėdinis krepšinis

Gruodžio 14 dienos rytmetį projekto dalyvių komanda   mokyklos autobusu išvyko  į Biržų kūno kultūros ir sporto centro krepšinio salę dalyvauti sporto pramogoje „Kalėdinis krepšinis“.

Tikslas – įtraukti projekto dalyvius į krepšinio žaidimus, kurie padeda gerinti  kūno valdymo techniką, lavina gebėjimą orientuotis erdvėje, ugdo gebėjimą tinkamai vertinti situaciją ir priimti sprendimus.

Žaisdami žaidimus,  jaunieji krepšininkai atliko sportines užduotis ir tobulino įvairius  krepšinio technikos veiksmus. Išbandė savo jėgas ir pasitikėjimo savimi įgūdžius.  Vaikams buvo didžiulis džiaugsmas judėti  po visą krepšinio salę.

  Apdovanoti LSOK atsiųstais medaliais ir dovanėlėmis,  dalyviai grįžo į savo mokyklą, dalindamiesi įspūdžiais:

„Šita salė – tikra krepšinio salė“,

„Labai patiko žaidimas „Medis – akmuo“,

„Smagu buvo varyti kamuolį per baltas linijas“,

„Patiko mankšta didelėje salėje“…..

                                                                                                 

Adventinė popietė „Pabūkime kartu“

Gruodžio 8 dienos pavakare „Vyturėlyje” vyko „Spinduliukų” grupės adventinė popietė „Pabūkime kartu”. Grupės vaikai rinkosi į Kalėdoms papuoštą erdvę, kurioje prisiminė adventinio laikotarpio reikšmę ir simbolius, dainavo adventines daineles, deklamavo eilėraščius, iš mokytojų parūpinto vaško suko adventines žvakeles. Popietės metu „Spinduliukai” sulaukė staigmenos – juos ir viso darželio vaikus aplankė Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Jonas Morkvėnas su malda ir palaiminimu „Vyturėlio” mokyklai – darželiui ir jame esantiems žmonėms. Vakare laimingi vaikai skirstėsi į namus, nešdamiesi pašventintas savo kurtas žvakeles.

Kūrybinė raiškos savaitė „Advento kalendoriaus staigmenos“

Lapkričio 29 – gruodžio 3 dienomis mokykloje – darželyje „Vyturėlis“ vyko kūrybinės raiškos savaitė „Advento kalendoriaus staigmenos,“ skirta supažindinti vaikus su Advento kalendoriaus prasme, Adventinio laikotarpio reikšme.

Mokytojos įvairių veiklų metu  supažindino vaikus su Adventinio laikotarpio tradicijomis. Vaikai, kurdami kartu su tėvais, mokytojais, mokėsi skaičiuoti, susipažino su skaitmenimis, stebėjo kūrybos procesą, pagal galimybes prisidėdami, lavino grožio, estetikos pajautimą, plėtojo saviraiškos galimybes. Eksperimentuodami įvairiomis meninės raiškos ir technologinėmis priemonėmis, kūrė Advento kalendorius.

Nuoširdi padėka visiems atsiuntusiems Advento kalendorių nuotraukas ir pasidalinusiems savo idėjomis.

Norway Grant projekto naujienos

Lapkričio 23  dieną „Vyturėlio sporto salėje vyko sporto renginys „Žaidžiame krepšinį“, kuris skirtas  tarptautiniam Norway Grant  projekto įgyvendinimui.

Mūsų mokyklos projekto dalyvių komanda ( 16 vaikų ) treniruojasi jau septynis mėnesius, todėl labai norėjo parodyti  išmoktus krepšinio žaidimo įgūdžius. Sportuodami 2 kartus savaitėje, treniruočių metu, dalyviai ugdosi socialinius ir motorinius įgūdžius, tobulėja fiziškai  ir geriau  pažįsta kiekvienas savo galimybes.

Tad  šįkart, susirinkusi komanda  atliko mankštą su krepšinio kamuoliais ir  pademonstravo puikius gebėjimus. Po to  įveikė 4 komandines užduotis: „Kamuolys ratu“ –  mėtė į krepšį iš įvairių krypčių ir padėčių. „Boulingkrepšis“ – rideno kamuolius ir bandė numušti  kuo daugiau kamuolių nuo žymeklių. „Kamuolio gaudymas ir varymas“- gaudė kamuolius  ir parsivarė kuo greičiau iki starto linijos. „Būk atidus“ užduotis pareikalavo ypatingo dėmesio sukaupimo, kur po signalo  dviem rankom nuo galvos išmetus kamuolį reikėjo bėgti gaudyti ne savo išmesto, o draugo numestą kamuolį ir jį parsivaryti .

Kaip visada, šventės įdomiausia dalis  būna žaidimai ir apdovanojimai . Medaliais ( draugų parvežti  iš Kaune vykusios šventės ) buvo apdovanoti visi, kurie jų neturėjo…  Įveikę iššūkius ir kupini gerų  įspūdžių bei emocijų,  projekto dalyviai su dovanomis išsiskirstė į savo grupes ir klasę.

Renginio akimirkos foto nuotraukose…..

Kūrybinės raiškos savaitė „Tolerancijos miestas“

     Lapkričio 15-19 d. mokykloje – darželyje „Vyturėlis“ vyko kūrybinės raiškos savaitė „Tolerancijos miestas“, skirta tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti.

Šios savaitės metu  vaikai su mokytojomis kalbėjosi apie miestą, gyvenamąją vietovę, kurioje mes gyvename. Aptarė, ar jų miestas/miestelis tolerantiškas kitam/kitokiam? Ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu grupėje/darželyje? Klausėsi mokytojų skaitomų šiuolaikinės literatūros kūrinių ir pasakų apie toleranciją. Žiūrėjo animacinius filmus ir aptarė kokius matė tolerancijos ar netolerancijos pavyzdžius.

       Visą savaitę vaikai piešė ir gamino iš įvairių medžiagų Tolerancijos miestą. Tolerancijos miestas galėjo būti realus, kuriame gyvename dabar arba įsivaizduojamas, kuriame norėtų gyventi vaikai.

      Vaikų mintys pabaigus darbelius:

„Šnekučių“ grupės vaikai sakė, kad nori gyventi mieste, „kur daug žaidimų ir kur ant medžių auga ne lapai, bet saldainiai. Kad būtų Gaisrininkų gatvė“.

„Spinduliukų“ grupės mergaitės norėjo, kad „grupės draugės gyventų tame pačiame name“.

„Kodėlčiukų“ grupės vaikai norėjo, kad „mieste skraidytų lėktuvai ir oro balionai”.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sonata

Dalyvavome respublikinėje akcijoje ,,Aktyvus koridorius”

Lapkričio 4-5 dienomis prisijungėme prie respublikinės RIUKKPA akcijos „Aktyvus koridorius“. Šios akcijos iniciatorius RIUKKPA ir Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“.

Eidami į muzikinius, kūno kultūros užsiėmimus, pas pagalbos vaikui specialistus, koridoriuose vaikai atliko įvairiausias fizinį aktyvumą skatinančias aktyvias užduotis, o grįždami iš šių veiklų jas pakartojo ir įtvirtino įgūdžius.

Ugdytiniai džiaugėsi aktyvia veikla.

Vaikų mintys:

Rugilė – patiko pralįsti pro kėdes.

Aronas – paliečiau su kakta balioną.

Mykolas- einu kaip voras (lipo lipimo sienele).

Projekto „Į muzikos šalį” naujienos

      „Šnekučių” gr. vaikai dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniame projekte „Į muzikos šalį”, kurį sudaro penki etapai. Mes pasirinkome dalyvauti IV ir V etapuose.

      Projekto tikslas – plėtoti vaikų saviraišką pasitelkiant kūrybiškumą ir fantaziją iš mūsų aplinkoje esančių antrinių medžiagų ir gamtoje randamų žaliavų, gaminant muzikos instrumentus ir jais muzikuojant.

      IV projekto etapą ” Į muzikos šalį gamtos ritmu” vykdėme rugsėjo- spalio mėnesiais. Jame  vaikai, kartu su tėvelių pagalba, gamino instrumentus iš gamtinės medžiagos ir muzikinių veiklų metu sukūrė nuotaikingą „Rudens orkestrą” https://www.youtube.com/watch?v=G4cbw_leeE0 .