Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“

„Augame ateities kūrėjais!“

Viktorina „Linksmai žaidžiu – gražiai kalbu“

Balandžio 1 dieną Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“ organizavo rajoninę viktoriną  „Linksmai žaidžiu – gražiai kalbu“ zoom platformoje . Ji  buvo skirta Lietuvių kalbos dienoms. Viktorinos iniciatorė – mokyklos – darželio „Vyturėlis“ direktorė Violeta Stancikienė.

Viktorinos tikslas – ugdyti vaikų sakytinę kalbą, puoselėti meilę gimtajam žodžiui. Viktorinoje dalyvavo „Ąžuoliuko“, „Drugelio“, „Genio“, „Rugelio“, „Vyturėlio“ priešmokyklinukų komandos.

Linksmai žaisdami vaikai atliko įvairias kalbines užduotis.

Viktorinos dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir prizais.

Mokyklos – darželio „Vyturėlis“ viktorinos organizatoriai

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lietuvių liaudies dainų ir šokių festivalis „Sėjau rūtą“

Kovo 26 dieną „Smalsučių“ grupės ugdytiniai kartu su kitų ikimokyklinių įstaigų ugdytiniais dalyvavo  festivalyje, kurio tikslas – puoselėti liaudies tradicijas, meilę gimtajam kraštui. Festivalyje visi šoko nuotaikingą lietuvių liaudies šokį „Sėjau rūtą“.

Norway Grant projekto startas „Vyturėlyje“

Mūsų mokykloje startuoja naujas Lietuvos Specialiosios olimpiados komiteto  tarptautinis  Norway  Grant  projektas „Raidos sutrikimų turinčių vaikų integracija per sportą“. Projekto trukmė 3 metai (2021 – 2023). 

      Projekto tikslai: didinti  sutrikusios raidos vaikų integraciją per sportą ugdant jų socialinius ir motorinius įgūdžius, skatinant kartu su įprastos raidos vaikais mokytis, žaisti sportinius žaidimus. Krepšinis šiuo atveju bus kaip pagalba greičiau integruotis naujoje aplinkoje.

      Nuo balandžio 1 dienos  į šį projektą, su kitomis 8 mokyklomis iš visos Lietuvos,  įsijungs  ir  mūsų mokyklos  16 ugdytinių komanda  nuo 6 iki 12 metų amžiaus.  Krepšinio treniruotės jiems bus organizuojamos  2 kartus savaitėje. Ugdytiniai bus  supažindinami  su pradiniais  krepšinio žaidimo  technikos elementais – kamuolio varymu, kamuolio perdavimu, kamuolio metimu į krepšį. Projektą vykdys krepšinio trenerė Monika, kūno kultūros mokytoja Daiva ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Genovaitė.

      Dėkojame LSOK programos „Jaunieji atletai“ koordinatorei Lietuvoje Aušrai Kriškoviecienei  už  pakvietimą dalyvauti  Norway Grant projekte.

,,Sveika, Saulyte”

Biržų mokyklos – darželio ,,Vyturėlis” vaikai ir mokytojai dalyvavo socialinėje gerumo akcijoje ,,Sveika, Saulyte”, skirtoje Dauno sindromo dienai paminėti.

Kūrybinės raiškos savaitė “Suskambo vyturio giesmė“

Kovo 8 -12 d. mokykloje – darželyje „Vyturėlis“ vyko kūrybinės raiškos savaitė „Suskambo vyturio giesmė“.

Renginio tikslas – tęsiant įstaigos tradicijas, kūrybiškai paminėti „Vyturėlio“ vardadienį, kuris sutapo su 40 paukščių grįžimo diena.

Klausydamiesi eilėraščių, pasakojimų, žiūrėdami filmukus, vaikai sužinojo apie sugrįžtančius paukščius. Nuotaikingai bandė patys pamėgdžioti jų balsus. Padedant suaugusiesiems gamino paukštelius ir puošė jais įstaigos erdves.

Kviečiame pasigrožėti šios kūrybinės savaitės akimirkomis.

Projektas „ Žaidžiame šaškėmis“

Nuo vasario 15 d. iki  kovo 5 d. mokykloje – darželyje „Vyturėlis“ buvo vykdomas projektas „Žaidžiame šaškėmis“. Tikslas – populiarinti šaškių sportą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpe.

Vieni vaikai grupėse su draugais žaidė šaškėmis pagal supaprastintas žaidimo taisykles, ugdėsi pasitikėjimą savo gebėjimais, mokėsi savarankiškai priimti sprendimus, o kiti tik susipažino su šia sporto šaka. Namuose   su tėveliais  bei kitais šeimos nariais taip pat  išbandė šaškių žaidimą.

Geriausiai savo grupėje  žaidę du vaikai  buvo pakviesti dalyvauti   salėje vyksiančiose „Šaškių varžybose“. Čia dalyvius pasitiko Kakė Makė (masažistė Daiva). Vaikai ugdėsi nuostatą draugiškai varžytis, mokėti ne tik laimėti, bet ir pralaimėti. Visi dalyviai buvo apdovanoti prizais ir diplomais. Savo patirtais įspūdžiais dalinosi: Liepa – „Aš labai gerai žaidžiu su Jokūbu“, Monika – „Mane tėtis moko, tai aš gerai ir žaidžiu“, Oris – „Patinka šaškės, nes reikia sportuoti smegenimis“, Matėjus – „Aš tai moku žaisti, aš ir mamą apžaidžiu ir šachmatais moku“, Arija – „Šaškių žaidimas lavina galvą“.

Kovo 16 d. „Gudručių“, „Švelnučių“, „Smalsučių“ grupių vaikai  per Zoom.com platformą susitiks su kitų rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais Šaškių baigiamajame turnyre.

Organizatoriai

,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“

Biržų mokykla – darželis ,,Vyturėlis“ įsitraukė į Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomą projektą ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“, kurį globoja pirmoji šalies ponia D. Nausėdienė. Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Jo trukmė  vasario 1 – birželio 30.

Tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį.

Projektas vykdomas trim etapais:

I etapas ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“ nuotolinės pamokėlės įstaigose 2021 02 03-04 30. Dalyvauja  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos ugdytiniai.

II etapas ,,Lietuvos mažųjų žaidynės “ festivaliai įstaigose 2021 06 01-06.30. Dalyvauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos ugdytiniai.

III etapas ,,Lietuvos mažųjų žaidynes “ 10 finalinių festivalių didžiausiuose Lietuvos arenose 2021.06.01-06.30. Dalyvauja penkiamečių komanda 3 berniukai ir 3 mergaitės.